No Picture

Protokół XXV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXV/08 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 20 listopada 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.…
No Picture

Protokół XXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXIV/08 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 13 listopada 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku   Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do…