Dorobek materialny OSP

Chełmek:

Kiedy z perspektywy wieku spojrzymy na wyposażenie na wyposażenie i stan materialnego posiadania naszej OSP to widzimy jak ogromnie się ono zmieniło. Od tak prymitywnego sprzętu jakim był beczkowóz drewniany i drewniane konwie – naczynia do podawania wody o pojemności 5 tys. Litrów z autopompą i dziełkiem wodnym. Zmieniło się również wyposażenie osobiste strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych. Dawniej ubranie cywilne lub drelichowe i hełm, dzisiaj ubranie specjalne, maski gazowe i aparaty sparzonego powietrza, hełmy z tworzyw ognioodpornych, rękawice itp. Ponadto różne rodzaje pomp do podawania wody i jej odpompowania – szlamowa i pływająca„Niagara”.

W dawnych czasach strażacy przygotowani byli do gaszenia pożarów i ratowania mienia ludzkiego. Dzisiaj strażacy przygotowani są i uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych, nie tylko pożarowych, ale także drogowych, medycznych, powodziowych i ekologicznych. Ważne były kiedyś i są nadal środki sygnalizacyjne i łącznościowe. Dawniej bezpośrednia obserwacja wzrokowa i sygnały trąbką zwołujące strażaków do akcji, dziś syrena elektryczna, łączność telefoniczna i radiowa. Dawniej, do 1939 roku, sprzęt przechowywano w prymitywnym budynku, częściowo z kamienia, częściowo wybudowanego z drewna, aż wreszcie we własnej remizie z boksami na samochód, samochód pomieszczeniami socjalnymi i salą świetlicową.

Chełmek - Dorobek materialny OSP

Ważnym przedsięwzięciem na przestrzeni minionego wieku była ciągła troska o sprzęt i jego zdobycie. A zdobywano go za własne pieniądze uzyskiwane ze składek społecznych bądź z organizowania zabaw i festynów.  zyskiwano również dotacje na zakup sprzętu od różnych instytucji – zakładów pracy, instytucji samorządowych, władz strażackich i zakładów ubezpieczeniowych. Sporą część sprzętu takiego jak węże, prądownice a nawet motopompę zdobyto jako nagrody za wyniki uzyskiwane w zawodach sportowo-pożarowych.

 

Najważniejsze zdobycze strażackie w gminie Chełmek to:

1892 – 1896 – Wybudowano remizę na sprzęt przeciwpożarowy, zniszczony w czasie działań wojennych 3 września 1939 roku.

1900 – Pompa ręczna na podwoziu kołowym.

1928 – Własny sztandar.

1945 – Motopompa Fishera.

1952 – Wóz konny dostosowany do przewożenia sprzętu i strażaków.

1953 – Pomieszczenia na sprzęt w zabudowaniach gospodarczych Koronia.

– Remont basenu p.poż w dzielnicy Paprotnik

1955 – Drabina nasadkowa – 3 szt.

1959 – Zakup samochodu Dage z demobilu Wojskiego

– Wybudowano zbiornik wodny na kostnicy – rozebrany następnie

w związku z przebudową drogi Piastowskiej w latach 60-tych

1962 – Budowa zbiornika p. poż na Podzagórniu – istniejący do dziś

przy remizie OSP.

1964 – Podjęto budowę remizy. Środki na początek zaofiarowali:

PZU – 64000 zł, GS Chełmek – 9000 zł, PZS Chełmek – 1000zł.

Wykonawcą była Spółdzielnia Pracy w Tarnowie Górnej. 1965 – Przy budowie remizy – przewóz materiałów, stopy

fundamentowe, strażacy przepracowali 1886 roboczogodzin.

– Nabyto zbiornik brezentowy do gromadzenia wody.

– Ukończono budowę remizy w stanie surowym, z drzwiami i

– zamkniętymi oknami oraz wykończonymi boksami; środki na

budowę przekazali: PZU w Chrzanowie – 115000 zł, Osiedlowa

Rada Narodowa w Chełmku – 35000 zł, GS w Chełmku z

dywidendy członków – 19000 zł, PZS „Chełmek” – 1000 zł oraz

Kółko Rolnicze w towarze 1500 sztuk cegły i 5 worków wapna

hydratyzowanego. Wartość robocizny strażaków wykonanej przy

budowie remizy wyniosła 30000 zł.

– Otrzymano syrenę alarmową.

15. 07. 1967 – Dokonano odbioru technicznego ukończonej remizy.

– Otrzymano nową motopompę Polonia M800PO 3E.

– Nabyto nowy samochód pożarniczy Star 21 typ GSBM

2000/M+8.

– Samochód dotychczasowy Dodge sprzedano do OSP

Mętków.

7. 10. 1967 – Uroczystość 75-lecia OSP, otwarcie nowej remizy.

– Otrzymano sztandar OSP.

1968 – Zainstalowano telefon.

1969 – Otrzymano agregat pianotwórczy.

1970 – Wykonano ogrodzenie remizy.

– Wykonano pomieszczenia na opał.

– 4 września uruchomiono zajęcia świetlicowe dla młodzieży.

1971 – Nadano OSP Złotą Odznakę Za Zasługi Dla Ziemi Krakowskiej.

– Zakupiono sprężarkę powietrza KP-2a oraz mundury wyjściowe.

1972 – Wykonano przybudówkę do remizy.

– Wyasfaltowano podjazd do boksów.

– Zakupiono motopompę drugą M800 PO 3E.

1973 – Zakupiono radiotelefon.

W zawodach krajowych sportowo-pożarniczych sekcja nasza

zajęła II miejsce. 1983 – Wykonano dobudówkę na części socjalnu do remizy – kuchnia,

szatnia, WC. Całość wykonano w czynie społecznym, a

przepracowano 2519 roboczogodzin.

1984 – Zakupiono nowy samochód pożarowy Jelcz-005M za

3100000 zł.

– Zakupiono sprzęt świetlicowy – stoły, stołki, szafki na ubrania.

– Zakupiono piec gazowy do kuchni.

1985 – Zakupiono piec c.o., grzejniki rury oraz założono centralne

ogrzewanie.

– Zakupiono 70 szt. Stołków i 16 stołów do Sali zebrań.

1986 – Wybudowano budynek gospodarczy w stanie surowym.

1987-8 – Wykończenie budynku gospodarczego.

1990 – Wymiana samochodów pożarniczych. Jelcz zastąpiono

samochodem typ GBMA-2/8 otrzymanym z PZPS „Chełmek”

1991 – Wymieniono pokrycie dachu z eternitu na blachę trapezową.

– Zmodernizowano salę zebrań – założono boazerię oraz podłogę

drewnianą zastąpiono parkietem.

– Zakupiono umundurowania wyjściowe.

1992 – Zmieniono piec węglowy c.o gazowy.

1997 – Otrzymano agregat do oddymiania

Wymieniono samochód Jelcz na nowszy typ GCBAM 5/16/8.

20. 11. 1998 – Prowadzono asystę honorową w czasie peregrynacji

obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w obu partiach Chełmka.

9. 05. 1999 – Jubileusz 105-lecia OSP, otrzymano nowy sztandar, Zarząd

Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał

Jednostce Złoty Znak Związku.

– Otrzymano Odznakę Za Zasługi od Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2000 – Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży pożarnych

Powiatu Oświęcimskiego w Muszli.

2001- Prace porządkowe wokół remizy, modernizacja pomieszczeń socjalnych, kuchni (wykładanie ścian płytkami, wykonanie stołów

kuchennych).

2002 – Zainstalowanie selektywnego systemu alarmowego strażaków.

– Zakup drabiny 2 segmentowej do wysokości 10 m.

– Zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania ochronnego,

hełmów.

– Zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

– Urządzenie i wyposażenie Izby Pamięci Strażackiej.

– Zakup sprzętu telewizyjnego – telewizor i dekoder oraz stołu do ping-ponga.

– Uruchomienie z dniem 2 lipca br. Zajęć świetlicowych dla młodzieży Chełmka.

(Oprac. inż. Roman Witkowski)

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*