Powódź 2010

Fotografie Przemszy, która wystąpiła z brzegów w maju 2010r. Mimo gigantycznych strat w całym kraju Chełmek bardzo nie ucierpiał. Podtopiony został tylko jedne budynek - reszta, dzięki ofiaroności strażaków oraz mieszkańców gminy Chełmek przetrwała bez…