No Picture

Protokół Nr I z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2002r

Protokół nr I/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku     Obecni: piętnastu radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących…