Jak stanął kościół w Chełmku?

Chociażbyś przepracował lata lub przebawił- Nie żyłeś, gdyś pamiątki życia nie zostawił. Jest to historia naocznego świadka! Każdy myślący człowiek od czasu do czasu musi rzucić okiem wstecz w minione lata, żeby sobie zdać sprawę,…

Kościół i parafia NMP w Chełmku

W archiwalnych zapiskach w 1936 roku czytamy: ”Dnia 16 czerwca odbyła się wielka uroczystość w Chełmku. Oto dawno projektowany kościół w tejże wsi zaczęto budować. Stało się to dzięki wydatnej pomocy fabryki obuwia Bata, która…