Protokół XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXVI/09
z Sesji Nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 1 września 2009 roku
w  siedzibie MOKSiR w Chełmku

 

Obecni:  13 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1   do protokołu.

Nieobecni: M.Madoń, P.Byrski.

Porządek obrad.

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przemówienie Burmistrza Chełmka.
3.Wręczenie medalu „Zasłużony dla Rozwoju Gminy Chełmek”.
4.Wręczenie medalu upamiętniającego „40 Lecie Nadania Praw Miejskich” miastu Chełmek,
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Zamknięcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chełmku.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk  o godzinie 10,30 otworzyła   XXXVI  Sesję Nadzwyczajną  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.
Na podstawie listy obecności stwierdziła jej prawomocność.

Przewonicząca przywitała radnych Rady Miejskiej w Chełmku oraz  Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Zastępcę Burmistrza Andrzeja Skrzypińskiego  oraz pracowników  Urzędu Miejskiego Radnych  Rady Powiatu w Oświęcimiu ,
Weteranów  oraz  Członków Ich rodzin, którzy brali czynny udział w walkach podczas II wojny światowej z niemieckim okupantem,  Vice Prezesa  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Oświęcimiu Pana Romana Borowca,Proboszczy z naszych parafii Komendanta Policji w Chełmku p.Piotra Grabowskiego,
Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek,
Przewodniczących Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli,
Dyrektorów szkół oraz młodzieżą gimnazjalną z SZS nr 1 i SZS-P nr 2 w Chełku oraz wszystkich przybyłych gości

Przewodnicząca oświadczyła, że uroczysta sesja poświęcona jest upamiętnieniu obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. To dzisiaj,  zaznaczyła, wobec grona kombatantów oraz żołnierzy Wojska Polskiego będziemy mogli wspólnie oddać hołd Polskim bohaterom, którzy z narażeniem własnego życia walczyli o wolną  Polskę.

Za  pokój w czasie wojny przelano Polską krew, która jest także dla naszego pokolenia wezwaniem do pamięci o Polskim czynie wojennym i Polskim cierpieniu. W celu oddania czci dla wszystkich poległych podczas II wojny światowej za Naszą Ojczyznę wszyscy obecni  powstali i uczcili Ich pamięć minutą ciszy.(………….)

Wręczenie medalu „Zasłużony dla Rozwoju Gminy Chełmek”

Przewodnicząca RM poinformowała, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli zaszczyt  uhonorować Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych medalem „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek.”
Poprosiła Burmistrza o wręczenie medalu „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” oraz odczytała listę kombatantów i podopiecznych o wystąpienie i przyjęcie medalu.
Burmistrz Chełmka A.Saternus wręczył medal dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Vice Prezesowi ZKRPiBWP w Oświęcimiu Panu Romanowi Borowiec, a wszystkim przybyłym związkowcom i podopiecznym  listy gratulacyjne z tej okazji.
Listy gratulacyjne otrzymali:
1.Roman Borowiec
2.Władysław Byrdy
3.Franciszek Kołodziej
4.Urszula Nakielna
5.Józef Szalonek
6.Józef Twardosz
oraz
7.Emilia Bożek
8.Franciszka Chacuś
9.Elenka Chodakowska
10.Monika Kochańska
11.Genowefa Nowak
12.Stefania Piotrowska
13.Maria Piwowarczyk
14.Rozalia Remsak
15.Rozalia Swoszowska
16.Danuta Waliczek
17.Marianna Mańkut
W związku z tym, że w naszym mieście trwa Rok Jubileuszowy, Kombatanci otrzymali również medale okolicznościowe upamiętniające 40 Lecie Nadania Praw Miejskich.

W dalszej części obrad Vice Prezes  ZKRPiBWP w Oświęcimiu Pan Roman  Borowiec decyzją związku wręczył medale resortowe dla Pani Lucyny Kuligowskiej, Pana Marka Idzika oraz Księdza Bogdana Leśniaka.
Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku   p. Zofia Urbańczyk  zamknęła  XXXVI Sesję Nadzwyczajną  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 11.40.

Po zakończeniu sesji zebrani obejrzeli pokaz zdjęć, które przybliżyły  Gminę  Chełmek z okresu okupacji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                               Przewodniczyła:
B.Maślanka                                                   Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*