Most na Wiśle – technikalia

Chełmek:

Charakterystyka mostu Parametry geometryczne

– długość teoretyczna ustroju nośnego lt = 185,32 m,
– rozpiętości teoretyczne przęseł lt = 24,42+24,85+24,90+36,95+24,90+24,85+24,42m,
– szerokość całkowita przęsła B = 12.28 m,
– szerokość jezdni bj = 7.00 m,
– szerokość chodników bch = 2 x 2.0 m,
– wysokość konstrukcyjna przęsła hk = 1.60 m,
– kąt skrzyżowania mostu z przeszkodà · = 75 stopni.

Ustrój nośny Siedmioprzęsłowa, ciągła konstrukcja zespolona typu stal-beton, złożona z sześciu spawanych blachownic stalowych (trzy tandemy), współpracujących z żelbetową płytą pomostową, o zmiennej grubości (21.0 do 28.0 cm). Podpory Przyczółki i filary są konstrukcjami masywnymi, posadowionymi na żelbetowych palach. Łożyska Typ garnkowy, nośność 2000 kN. Materiały Stal konstrukcyjna St355J2G3 (18G2A), stal zbrojeniowaBST500S, beton B40. Klasa obciążenia Wg normy PN-85/S-10030 (ciężar samochodów dopuszczonych do eksploatacji 500 kN (50 T). Wybrane stadia robót budowlano-montażowych Generalnym wykonawcą robót mostowych było specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia.

Roboty rozbiórkowe obejmowany cały ustrój nocny mostu (7 kablobetonowych przęseł), górne elementy przyczółków (ławy podłożyskowe, fragment korpusu, skrzydła) oraz głowice wszystkich filarów. Do kruszenia betonu wykorzystano narzędzia instalowane na ramieniu koparki (nożyce hydrauliczne, końcówki udarowe). W przypadku przęsła nurtowego roboty prowadzono z wykorzystaniem barek rzecznych. Ogół rozbiórek przeprowadzono bardzo sprawnie, szybko uwalniając miejsce dla dalszych robót budowlano-montażowych.

W ramach przebudowy i remontu mostu wykonano:

• Wzmocnienie i przebudowę´ podpór,
• Montaż łożysk garnkowych,
• Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego,
• Zbrojenie płyty pomostowej oraz montaż elementów odwodnienia,
• Betonowanie płyty pomostowej,
• Roboty izolacyjne,
• Układanie krawężników, desek gzymsowych z polimerobetonu,
• Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,
• Montaż barieroporęczy, układanie nawierzchni,
• Instalowanie urządzeń dylatacyjnych,
• Instalowanie systemu odwodnienia mostu,
• Roboty antykorozyjne w obrębie elementów stalowych i betonowych,
• Inne roboty wykończeniowe.

Wyspecyfikowany zakres robót budowlano-montażowych wskazuje na jego duże podobieństwo do realizacji praktycznie nowego mostu stałego, spełniającego wszystkie aktualne wymogi. Badania odbiorcze mostu pod obcià˝eniem próbnym Przed przekazaniem mostu do eksploatacji wykonano próbne obciążanie (wg projektu [4]) obejmujące próby statyczne i dynamiczne. Podczas prób statycznych zrealizowano 5 schematów obciążania, ustawiając na badanych przęsłach maksymalnie po 6 samochodów marki Tatra o ciężarze brutto 300 kN (30 Ton). Podczas badań osiągnięto wytężenia przęseł przekraczające poziom 70 %. Maksymalne ugięcie przęsła nurtowego wyniosło 19,4 mm (ugięcie dopuszczalne 61,1 mm), stanowiąc 92,8 % prognozowanej wielkości teoretycznej. Ugięcia pomierzone pozostałych przęseł nie przekroczyły poziomu 9,5 mm (dopuszczalne 62,1 mm), stanowiąc maksymalnie 98,6 % obliczonych wielkości teoretycznych.

Wszystkie przęsła wykazały korzystnie bardzo dużą sztywność, co stanowi dobry prognostyk w kontekście ich trwałości. Obciążenie jednostronne przęsła wykazało dobrą współpracę dźwigarów głównych w kierunku poprzecznym oraz dużą zgodność z przewidywanym zachowaniem konstrukcji. Badania dynamiczne udowodniły, że ustrój nośny mostu nie jest nadmiernie wrażliwy na tego typu obciążenia. Pozytywny rezultat wszystkich badań potwierdził poprawność założeń projektowych, dobrą jakość robót budowlano-montażowych i udowodnił pełną przydatność mostu do podjęcia normalnej eksploatacji. Kalendarium wybranych zdarzeń procesu inwestycyjnego Przebudowa mostu została zrealizowana w rekordowym tempie.

Było to możliwe dzięki doskonalej organizacji robót budowlano-montażowych, odpowiednio dobranym rozwiązaniom projektowym, dzięki skróconym procedurom przetargowym (zgoda Urzędu Zamówień Publicznych, udzielona Inwestorowi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich – na rezygnację´ z długotrwałych procedur), skróconym postępowaniom administracyjnym oraz dzięki zbiorowemu, wielkiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Poniżej zestawiono ważniejsze zdarzenia procesu inwestycyjnego, obrazujące postęp robót podczas realizacji przebudowy mostu:

• Rozpoczęcie prac projektowych: styczeń 2006 r.
• Zamknięcie ruchu na starym moście, rozpoczęcie robót rozbiórkowych: 6 lutego 2006 r.
• Zakończenie montażu konstrukcji stalowej: kwiecień 2006 r.
• Zabetonowanie płyty pomostowej: 27 kwietnia 2006 r.
• Próbne obciążenie mostu: 22 maja 2006 r.
• Otwarcie mostu dla ruchu: 25 maja 2006 r. (godz. 18)
• Okres wyłączenia ruchu: 108 dni

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*