No Picture

Protokół XXIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 5 marca  2009 roku w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku Obecni:  15 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i…