No Picture

Protokół XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 10 czerwca  2009 roku w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku Obecni:  czternastu  radnych oraz zaproszeni goście. Nieobecny Radny S.Kądzior   Ad. 1.  Otwarcie Sesji,…