No Picture

Protokół Nr XXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXIV/2004 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 22 grudnia 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik nr 1 i 2 do protokołu.   Porządek…
No Picture

Protokół Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXIV/2004 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 22 grudnia 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik nr 1 i 2 do protokołu.   Porządek…