No Picture

Protokół Nr III z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2002r

Protokół nr III/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 30 grudnia 2002 roku  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: piętnastu radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załączniki nr…