No Picture

Protokół XXVIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXVIII/09 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 2 lutego 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: 13 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.…