No Picture

Protokół XIX z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XIX/08 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 20 maja 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.…