No Picture

Protokół XVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XVI/08 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 28 lutego 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.…