No Picture

Protokół Nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XVII/2004 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: Piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności   Porządek posiedzenia 1.     Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej…