No Picture

Protokół XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXVI/09 z Sesji Nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 września 2009 roku w  siedzibie MOKSiR w Chełmku   Obecni:  13 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr…