No Picture

Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLV/2006 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 28 czerwca 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: Radni oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.     Otwarcie…