No Picture

Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLI/2006 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 30 marca 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku   Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.  załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.   Porządek…