Stara kolonia

Pierwsze domy na kolonii   Fragment osiedla mieszkaniowego z okresu międzywojennego. Widok z ulicy Krakowskiej (koło targu)