No Picture

Protokół XIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr XIII/07 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 29 listopada 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu. Ad.…