No Picture

Protokół Nr XXI z sesji Raday Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXI/2004 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 16 września 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Chełmku   Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.   Porządek posiedzenia: 1.      Otwarcie…